Ako nevýkonné produkty ruinujú váš biznis?

Firmy majú na skladoch 50-80% nevýkonných alebo slabo performujúcich produktov. 😲

Čím viac to opakujeme, tým viac firiem a ľudí má potrebu nám dokázať, že to tak nie je. A to je super. Lebo vás to naozaj núti detailne sa pozrieť na to, v akom stave je váš sklad, vaše zásoby a vo všeobecnosti vaše produkty.

Držať na sklade veľké množstvo nevýkonných produktov s obrovskou hodnotou zásob je luxus, ktorý sa nemôže dovoliť žiadna firma.

Teraz sa pozrieme ako nevýkonné produkty negatívne vplývajú na rast nákladov a zhoršujúci sa Cash-Flow, čo je v mnohých prípadoch už len krok od bankrotu.

AKO NEVÝKONNÉ PRODUKTY NEGATÍVNE OVPLYVŇUJÚ NÁKLADY A CASH-FLOW?

Použijeme ten istý reálny príklad ako naposledy, len sa na dáta pozrieme z iného uhla pohľadu, cez vplyv ležiakov na náklady a Cash-Flow:

Táto firma mala na sklade 1000 produktov.

Zameriame sa najmä na C produkty, ktoré generujú najmenšie 2% obratu a D produkty, ktoré za celý rok nepriniesli žiaden predaj, ale majú určitú zásobu – inak povedané mŕtve zásoby.

Nejde o to len zhodnotiť, že firma má v C a D produktoch dokopy 762 228 € (654k + 108k €). Ide o to uvedomiť si, čo to všetko znamená.

 1. Ak sa nestane zázrak a vďaka výpredajom sa nepodarí firme čosi vypredať, firma prakticky vyhodila cca 762 000 € (654 000 € + 108 000 €).
 2. Aký má zmysel investovať do nevýkonných produktov 762 000 €, ktoré prinesú ročne 48 800€ marže? Minimálny až žiadny. Z pohľadu celkových čísel (nie len marže) sú to vyhodené peniaze. 48 800 € totiž tvorí len 3 % celkovej marže. To už je pre firmu výhodnejšie po všetkých stránkach prísť o 48 800 € marže a ušetriť 762 000 €. Alebo ich investovať do produktov, kde sa peniaze s maržou otočia.
 3. Navyše ak firma čerpá kontokorent alebo úver v hodnote napr. 500 000 €, vlastne obetovala celý kontokorent na nákup nevýkonných alebo mŕtvych zásob – a ešte za to zaplatila aj úroky. Áno, kontokorent bol použitý aj na nákup tovaru.
 4. Transportné náklady (za C a D produkty) spojené so závozom na centrálny sklad alebo prevádzky, stáli firmu cca 53 000 €. Peniaze, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou už nikdy neuvidia.
 5. Ďalší alarmujúci fakt, firma má v TOP produktoch (A+) 18% výpadky. Keby týchto 762 000 € mali k dispozícii a nie utopené v ťažko predateľných zásobách, mohli ich investovať (aj keby len čiastočne) do nákupu TOP produktov, splatenie záväzkov a mohli výpadky výrazne minimalizovať. Bola by to pre nich výrazná injekcia. Výrazne by sa zdvihli tržby, marža, zlepšila by sa obrátka tovaru a zlepšil by sa Cash-Flow. Úplne by sa otočilo smerovanie firmy.
 6. Obrátka tovaru C produktov je 3824 dní tj. 10 rokov! To len potvrdzuje tvrdenie, že firma bez brutálnych výpredajov už tieto peniaze nikdy neuvidí.
  Na druhej strane obrátka A+ produktov je 60 dní. Keby tieto peniaze mali v zásobách, ktoré sa točia, v produktoch, po ktorých je dopyt, ich Cash-Flow by vyzeral omnoho lepšie. Neboli by to ťažké mínusy.
 7. Nemuseli by sa už pri každej objednávke pre dodávateľa pozerať na to, či na to majú a báť sa, že im dodávateľ tovar nepošle, lebo nemajú zaplatené staršie faktúry. Nemuseli by neustále vyberať, ktorú faktúru zaplatiť, a ktorá ešte počká (aj keď už je po splatnosti).
 8. Firma má 18% výpadky. Pri otázkach prečo TOP produkty nie sú naskladnené, použili 2 hlavné argumenty: nedostatok peňazí a nedostatok priestoru. 762 000 € je v produktoch, ktoré nikto nechce a to v stovkách nepredajných produktov a paliet. Čo je ešte horšie, obchody sú preplnené produktami, ktoré tam len ležia a zaberajú priestor TOP produktom. Ak obchody čosi nevypredajú alebo nestiahnu na centrálny sklad, aj keby mali peniaze, nemajú kapacitný priestor TOP produkty umiestniť.
 9. Čo je úplne alarmujúce je fakt, že firma má v A produktoch, ktoré generujú 80% obratu či marže, prakticky také isté množstvo zásob ako v nevýkonných či mŕtvych produktoch (v A produktoch 799k € vs. 762k v ležiakoch a mŕtvych zásobách). Ak už sa firma rozhodne držať vyššie zásoby, určite radšej v A produktoch.
 10. Ak by firma nahradila 1% nevýkonných produktov za 1% výkonných, prinieslo by jej to veľmi zaujímavé zlepšenia:
 • 1% obmena skladového sortimentu prináša +10,4% zlepšenie zisku a nárast marže o 37 826€
 • 2% obmena skladového sortimentu prináša +20,7% zlepšenie zisku a nárast marže o 75 652€
 • 3% obmena skladového sortimentu prináša +31,1% zlepšenie zisku a nárast marže o 113 478€

SPÝTALI SME SA ICH NA ROVINU

– Kde by ste mohli byť, keby ste tých 762 000 € nemali utopených v nevýkonných alebo mŕtvych zásobách?
– Odpoveďou nám bolo ticho a sklopený zrak.

Ak chce firma zdravo rásť, nemôže mať plný sklad a obchody nevýkonných produktov.

Neoplatí sa preto detailne pozrieť na to, čo vlastne držíte na sklade a v akom stave je váš sortiment a zásoby?

Stiahnite si excelovský súbor, aj so vzorcami a kompletným postupom, vďaka ktorému si budete vedieť analýzu výkonnosti vašich produktov a potenciál zlepšenia, vytvoriť aj sami.

ZANALYZUJTE SI, ČO MÁTE NA SKLADE A AKO VÝKONNÉ SÚ VAŠE PRODUKTY!

Každý jeden zlý nákup, či zle rozdistribuovaný tovar, vás stojí obrovské peniaze.

Neustále sledovať, čo máte na sklade, kde vznikajú nadzásoby či výpadky, prečo sa to deje a ako to zmeniť, je pre vás nevyhnutnosť, ak chcete zdravo fungovať.

Sme presvedčení, že ak cítite tlak na Cash, stagnujú alebo vám klesajú predaje, prípadne máte veľmi široké portfólio produktov, obrázok u vás môže vyzerať veľmi podobne ako v tejto firme.

Rozhodne by som vám odporučil zanalyzovať v akom stave je váš sortiment a zásoby skôr ako bude neskoro. Množstvo firiem išlo do analýzy s úplne inými očakávaniami ako im realita nakoniec ukázala. Keď ale pominie prvotný šok, začína ozdravný proces.

NA ZÁVER

Verím, že vám tento článok pomôže vidieť vaše produkty a zásoby v novom svetle, pomôže vám identifikovať medzery a nakopne vás spraviť také rozhodnutia, ktoré ste možno doteraz nemali odvahu spraviť. Napr. začať sa systematicky zbavovať nevýkonných produktov.

A ak by ste ešte pred tým chceli získať iný pohľad na váš sortiment a skladové zásoby, pozrieť sa na to z inej perspektívy, stačí napísať, radi vám s tým pomôžeme.

Súvisiace články

ING. MGR. Tomáš Vradian
Tomáš Vradian
vradian@simplicityconsulting.sk

Tomáš je vo firme už dlhú dobu a je kľúčovým členom nášho tímu. Rieši všetko s chladnou hlavou a len veľmi ťažko ho niečo odradí od cieľa. Na jeho zodpovednú a kvalitnú prácu sa môžete vždy spoľahnúť. V prípade akýchkoľvek otázok ho neváhajte kontaktovať.