Riadenie zásob cez Buffer management

Riadenie zásob cez Buffer management

Nástroj buffer management bol vytvorený Teóriou obmedzení a používa sa v obchodných a distribučných spoločnostiach pri riadení zásob, ale nájdete ho aj vo výrobe, alebo pri projektovom riadení. V tomto článku si ukážeme, ako Buffer manažment pomáha pri riadení zásob.

Nestálosť prostredia

Pri riadení zásob, ale aj pri riadení organizácie, sa obchodné a distribučné podniky denne stretávajú s nestálosťou prostredia. Nestálosť prostredia znamená, že sa situácia v podniku neustále mení.
V prípade riadenia zásob sa nestálosť vyznačuje tým, že raz je menší dopyt a tovar čo sa predtým predával nám ostal na sklade. Zrazu sa dopyt zvýši a často krát je zvýšený dopyt po takom tovare, ktorého máme aktuálne na sklade málo. Následne nedostupným tovarom prichádzate o predaje a tým aj o zisk.

Buffer manažment

Buffer manažment je nástroj na lepšie zvládanie tejto nestálosti prostredia. Pri riadení zásob by hlavným cieľom mala byť 99% dostupnosť produktov a nízke a vyvážené zásoby. Dostupnosť produktov nám podporuje predaj a nízke a vyvážené zásoby podporujú zdraví cash-flow, alebo lepšie využitie skladovej plochy. Keď nastane náhla zmena v dopyte, tak Buffer manažment zameriava našu pozornosť na tie položky, ktoré sa blížia k vypredaniu, alebo na tie, ktorých máme prebytok na sklade. Takto vám Buffer manažment pomáha naplniť stanovený cieľ, čím je dostupnosť tovaru a nízke a vyvážené zásoby. Keď riadite napr. niekoľko tisíc položiek na sklade, tak takýto mechanizmus je veľmi nápomocný, lebo v ľudských silách nie je možné sa zamerať na všetky položky.

Prínos pre firmu

Mnohí si častokrát povedia, keby som mal viac času, tak by som sa vedel lepšie venovať riadeniu zásob. A presne čas, ktorý máme k dispozícii, je našim najvyšším obmedzením. Manažment podnikov má pred sebou veľa úloh, ale málo času. Keď k nedostatku času pridáme neustále sa meniace prostredie v podnikoch, tak skáčeme z jednej úlohy do druhej, podľa toho, ktorá úloha horí najviac. To spôsobuje, že náš limitovaný čas venujeme práci, ktorá síce horí, ale nemá vysokú pridanú hodnotu pre stanovený cieľ.
Buffer manažment pri limitovanom čase a nestálosti prostredia ukáže, ktorá činnosť je dôležitá a ktorá nie je.

Predpoveď spotreby – Forecast

Vzhľadom na to, že pri vytváraní každej objednávky sa pozeráme do budúcnosti, teda koľko si myslíme, že tovaru predáme, tak pri každej objednávke sa vytvára predpoveď spotreby, teda anglicky forecast.
Pri predpovediach spotreby sa väčšinou podniky snažia trafiť presné číslo koľko objednať, napríklad 500 kusov. Vzhľadom na nestálosť prostredia a variability dopytu sa asi zhodneme, že predpovede nie sú presné a teda nevieme, či 500 kusov bude málo, alebo veľa. Pri objednávaní tovaru a tým vytváraní predpovede spotreby nám buffer pomáha v dvoch rovinách.

Prvá je, že nám buffer dáva signál, či je spotreba taká, akú sme predpovedali. Napríklad nakúpime 500 kusov danej položky. Buffer nám následne ukazuje, či nakúpených 500 ks je dosť, málo, alebo veľa pri aktuálnej spotrebe. Tento signál nám Buffer manažment dáva okamžite na dennej báze.

Druhá rovina je tá, že pokiaľ využívame buffer na doplňovanie zásob, tak v podstate už nepotrebujeme spotrebu predpovedať, lebo buffer nám určí, koľko máme objednať pri aktuálnom dopyte. Vždy doplňujeme do 100 percent buffera. V praxi sa následne stáva to, že keď ste na vytváranie objednávok potrebovali niekoľko hodín, alebo dní, tak na základe buffera tu objednávky vystavíte takmer okamžite s tým, že buffer berie do úvahy aj zmeny spotreby a nespoľahlivosť dodávateľov.

Nestálosť dopytu

Tak ako je nestále prostredie, tak aj dopyt je nestály a stále sa mení. Raz sa danej položky predá viac a raz menej. Zmena dopytu závisí od rôznych faktorov. Keďže pri riadení zásob by cieľom mala byť vysoká dostupnosť a nízke, alebo vyvážené zásoby, tak ani buffer nemôže byť konštantný a musí sa prispôsobovať aktuálnemu dopytu.

Buffer vie dynamicky reagovať na zmeny v dopyte. rovnako ako aj na zmenu v spoľahlivosti dodávateľa. Pokiaľ je dodávateľ spoľahlivý, tak nám buffer klesne. Ako náhle začne byť dodávateľ nespoľahlivý, tak sa zdvihne.

Funkcie Buffer manažmentu pri riadení zásob

– Na doplňovanie zásob už nie je potrebná predpoveď spotreby
– Zameriava pozornosť manažmentu na tie položky, ktoré sa blížia k vypredaniu, aby sa predišlo nedostupnosti
– Ukazuje, kde je prebytok a kde je nedostatok zásob pri aktuálnej spotrebe
– Dynamicky mení stav zásob, ktorý je denne prispôsobovaný aktuálnemu dopytu
– Skladníkom pri expedícii, červená farba ukazuje, ktoré položky treba expedovať najskôr
– Ukazuje „problémové“ položky, ktorým je potrebné venovať zvláštnu pozornosť
– Pri problémoch s cash-flow ukazuje, ktoré položky je nutné objednať a ktoré počkajú, kým sa finančný stav nezlepší

Buffer manažment je nástroj ktorý pri nestálosti prostredia a pri zmenách v dopyte pomáha určovať priority na zabezpečenie vysokej dostupnosti pri nízkych a vyvážených zásobách.

Ak cítite, že riadenie zásob je skutočne tá oblasť, kde by ste potrebovali pomoc, kliknite sem a vyžiadajte si zadarmo prezentáciu na deň a hodinu ktorá vám najviac vyhovuje.

Andrej Čatajský
Andrej Čatajský
catajsky@simplicityconsulting.sk

Andrej je nielen zakladateľom a riaditeľom spoločnosti Simplicity consulting, ale je to najmä vizionár a tvorca mnohých úspešných projektov a riešení. V prípade akýchkoľvek otázok ho neváhajte kontaktovať.