Aký je rozdiel medzi maržou a prirážkou?

Aký je rozdiel medzi maržou a prirážkou?

 • Na našich produktoch máme v priemere 125% maržu.
 • A nemysleli ste prirážku 125%?
 • Však hovorím, že 125%. Marža, či prirážka, však je to to isté. Slovičkárenie.

Trápne ticho. OK, fajn, tak poporiadku.

Ako rozumieť partnerovi, ktorý hovorí o 125%-nej marži? Čo je teda marža a čím sa líši od obchodnej prirážky alebo rabatu?

AKÝ JE ROZDIEL MEDZI MARŽOU, PRIRÁŽKOU A RABATOM?

Obchodná marža a obchodná prirážka sa častokrát medzi sebou zamieňajú.

Rozdiel medzi obchodnou maržou a obchodnou prirážkou je na zdanlivo nepatrný, ale v skutočnosti veľmi dôležitý.

Marža

Obchodná marža alebo hrubý zisk (v angličtine väčšinou MARGIN) je percentuálne vyjadrenie rozdielu medzi predajnou a nákupnou cenou voči predajnej cene. Inak povedané – akú časť predajnej ceny tvorí váš výnos.

Alebo ešte polopatisticky, je to percentuálny podiel hrubého zisku na predajnej cene. Reč je ale o hrubom zisku, pred odpočítaním všetkých nákladov na fungovanie.

Prirážka

Obchodná prirážka (v angličtine väčšinou MARK-UP) sa obvykle vyjadruje v percentách a predstavuje percentuálny podiel rozdielu medzi predajnou cenou a nákupnou cenou na nákupnej cene. Inak povedané, o koľko percent obchodník zvýšil nákupnú cenu pri výpočte predajnej ceny.

Alebo ešte polopatisticky, aký je percentuálny podiel zisku na nákupnej cene, čiže aký hrubý zisk si obchodník „prirazil“ (pripočítal) k nákupnej cene.

3 NEPRAVDY O MARŽI A PRIRÁŽKE:

 • Marža a prirážka je to isté
 • Marža môže byť vyššia ako 100% – napr. pracujeme so 130% maržou
 • Marža môže byť vyššia ako prirážka

PRAVDA

 • Marža a prirážka nie je to isté – viď príklad a vzorce nižšie.
 • Marža je vždy menšia ako 100%. 2 neštandardné výnimky:
  • Marža = 100%. Ale len v tom prípade, že dostaneme tovar úplne zadarmo, nákupná cena = 0,00000 € a predáme ho za akúkoľvek cenu, so ziskom.
  • Marža > 100%. Nákupná cena bola záporná, to znamená, že by dodávateľ zaplatil obchodníkovi, aby od neho tovar odobral. Čo sa môže udiať veľmi výnimočne, ak vôbec. Štandardne sa to samozrejme nedeje.
 • Marža nemôže byť väčšia ako prirážka – okrem týchto neštandardných výnimiek, je to matematicky nemožné

PRÍKLAD

Prejdime si to cez čísla.
Predajná cena na produkte = 90€
Nákupná cena na produkte = 40€

Klient teda nepracoval so 125% maržou, ale 56% maržou a na nákupnej cene mal 125% prirážku.

ČO TO MÁ SPOLOČNÉ S RIADENÍM ZÁSOBAM?

Prečo tomu venujeme takú pozornosť?

Lebo riadenie zásob nie je len o riadení zásob. A v konečnom dôsledku neustále pri riadení zásob riešite aj tieto témy, ktoré sa bytostne dotýkajú vašich financií a podmienok s partnermi. A to pri diskusiách:

 • Koľko, čoho, kedy a za koľko nakúpiť
 • Kde, kedy, koľko a za akých podmienok rozdistribuovať tovar; či už na prevádzky, centrálny sklad, regionálne sklady, či priamo spotrebiteľovi
 • Pri diskusiách o nákladoch napr. transportné, variabilné, skladové – viac napr. nájdete tu >>>
 • Pri vyhodnocovaní výkonnosti vašich produktov a výpredajoch nevýkonných produktov – napr. Metrika T/I – marža, ktorú produkty generujú vs. výška zásob, ktorú pri produkte držíte – je skvelým nástrojom pri rozhodovaní, ktoré produkty sú menej výkonné a treba ich vyradiť. Viac tu aj s video návodom v exceli >>>
 • Pri práci so sortimentom – kategorizácia portfólia – niektoré produkty sú určené na to, aby vám priniesli maržu, iné môžu byť vysoko-obrátkové a sú skôr určené na generovanie tržieb, hoci s nižšou maržou
 • Pri výbere dodávateľov – rozhodovanie sa či nakúpiť od dodávateľa A, ktorý má nižšie ceny, ale musíte nakúpiť omnoho viac tovaru (MOQ), na veľmi dlhé obdobie, navyše môže byť nespoľahlivý alebo od dodávateľa B, ktorý má síce vyššie ceny, ale môžete odobrať naraz menej, tovar dorazí omnoho skôr a je spoľahlivý pri pravidelných nákupoch. V konečnom dôsledku dodávateľ B, môže byť pre vás po všetkých stránkach omnoho lepšia voľba.
 • Pri komunikácii s vašimi zákazníkmi – podmienky – napr. poskytovanie zliav
 • Pri vytváraní a vyhodnocovaní cenových akcií – prinášajú vám akcie skutočne očakávané benefity? O koľko musíte predať viac, aby sa vám to oplatilo spraviť? Viac napr. nájdete tu >>>
 • Pri poskytovaní RABATOV (zliav z predajnej ceny)

ČO JE RABAT?

Kým marža a prirážka sa používajú v súvislosti so zvýšením ceny, tak RABAT predstavuje zľavu z predajnej ceny. Najčastejšie sa tiež vyjadruje v percentách.

Čiže, keď vaši partneri začnú operovať s pojmom rabat, treba zbystriť pozornosť, bavíte sa o zľavách z predajnej ceny.

Zľavy sú súčasťou asi každého biznisu a ich cieľom je predať. Ideálne predať a zarobiť viac ako by ste zarobili bez zľavy. Pozor – pri výpredajoch nevýkonných produktov nie je cieľom maržovať, ani predať viac, ale zachrániť, čo sa ešte zachrániť dá, inými slovami, dostať dnu aspoň nejaké peniaze.

Firmy ponúkajú desiatky rôznych zliav, ale prináša im to benefity?

Vyhodnocujete, čo vám zľava priniesla a či má zmysel poskytovať ju aj v budúcnosti?

Existuje samozrejme veľké množstvo rabatov a treba si byť istý, či vám prinášajú benefity, inak na nich prerábate:

 • Množstevný rabat – za nákup tovaru vo väčšom množstve
 • Vernostný rabat – pre zákazníkov, ktorí pravidelne nakupujú)
 • Sezónny rabat – pri predaji sezónneho tovaru
 • Funkčné rabaty – odberatelia predávajú tovar konečným zákazníkom za jednotné ceny vopred určené výrobcom a nakupujú ho od výrobcu za vopred určenú nižšiu cenu
 • Časové rabaty – pri uvedení novinky na trh, Valentínska zľava, Veľkonočná zľava a pod.

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ JE ENORMNE DÔLEŽITÁ

Vzťahy s dodávateľmi a odberateľmi by mali byť vždy korektné. Ale netreba byť naivný, nie vždy to tak je. Ich prvoradým cieľom je zarobiť alebo nakúpiť tak, aby ich to čo najmenej bolelo.

A u vás je to rovnako.

A preto si treba byť 100% istý, že aj vy aj vaši partneri sa bavíte o tom istom. Lebo marža nie je prirážka a treba vedieť, čo je rabat, keď sa do týchto diskusii púšťate.

V opačnom prípade si môžete uškodiť. Ale tiež môžete výrazne získať. A to na nevedomosti vašich partnerov. Otázka je, či by to nebolo pre vás Pyrrhovo víťazstvo a v budúcnosti, by ste o tohto dôležitého partnera mohli prísť.

PS: Neberte tento článok ako poučovanie.

Nápad na napísanie článku prišiel potom, čo sme v ten istý týždeň, 2-krát riešili problém s nevedomosťou, čo je MARŽA a čo PRIRÁŽKA a ako negatívne to ovplyvnilo ich rozhodovanie a finančné výsledky. Impulz prišiel teda priamo od vás.

Zabezpečte finančnú gramotnosť pre vašich obchodníkov, či manažérov. Vrátia vám to 100-násobne.

Súvisiace články

ING. MGR. Tomáš Vradian
Tomáš Vradian
vradian@simplicityconsulting.sk

Tomáš je vo firme už dlhú dobu a je kľúčovým členom nášho tímu. Rieši všetko s chladnou hlavou a len veľmi ťažko ho niečo odradí od cieľa. Na jeho zodpovednú a kvalitnú prácu sa môžete vždy spoľahnúť. V prípade akýchkoľvek otázok ho neváhajte kontaktovať.