Nízke zásoby ako vstupná brána k vyšším tržbám

Nízke zásoby ako vstupná brána k vyšším tržbám

Hlavným atribútom riadenia zásob je rýchla doba obratu zásob a to, ako rýchlo dokážete svoje zásoby „otáčať“. Dostatočne „štíhla“ organizácia má toto tempo výrazne vyššie. Prečo? “

Pokiaľ organizácia má „kilogramy naviac“, má určité limity, ktoré ju viac či menej obmedzujú. Kilogramami naviac, vo veľkoskladoch, maloobchode a distribúcii, sú vysoké zásoby, limitom cash-flow a priestorové obmedzenia.

Na prípadovej štúdii spoločnosti NuSpring (Czech Republic) s. r. o.môžeme názorne vidieť, ako „kilogramy naviac“ veľmi limitujú a ako prispieva „štíhla“ organizácia k lepšej výkonnosti a k vyšším výnosom.

Začnime stručnou štatistikou výsledného stavu.
Nízke zásoby ako vstupná brána k vyšším tržbám
Pred: pred začatím riadenia zásob
Riadenie zásob: po implementovaní všetkých 4 bodov (vid nižšie).

Prvý bod: Zníženie zásob

Znížením zásob (vid predošlú prípadovú štúdiu NuSpring) sme uvoľnili priestor a finančné prostriedky. Pri znižovaní zásob je vždy potrebné nekompromisne a hrubou čiarou oddeliť výkonné a nevýkonné SKU. U výkonných SKU je vhodné upraviť cieľovú úroveň zásob (znížiť nadzásoby) a u nevýkonných SKU ich čo najefektívnejšie, pokiaľ je to možné, premeniť opäť na financie. Buď si vytvoríte efektívny výpredajový kanál, napríklad „outlet“, alebo využijete konkurenciu, odberateľov, teda všetky možné kanály. Využite možnosti nie len tuzemské, ale aj zahraničné. Doležité je sa zbytočných zásob čo najefektívnejšie zbaviť. Priestor ani financie vás potom nebudú toľko limitovať.

Druhý bod: Riadenie zásob

Dennodennou úlohou produktového a logistického špecialistu je zabezpečiť vysokú dostupnosť tovarov a udržať nízke zásoby. (vid predošlá prípadová štúdia NuSpring). Takto „štíhla“ spoločnosť má vyššie tempo a obrátkovosť zásob narastá. Vysokou dostupnosťou, pokiaľ hovoríme o tzv. „Fast mover“ (rýchlo obrátkové zásoby), prispievate k lepším tržbám spoločnosti.

Tretí bod: Prietokové účtovníctvo

Kľúčom k správnemu riadeniu zásob sú metriky ako obrátkovosť zásob, výška nedostupnosti a z pohľadu Teórie obmedzení základné finančné ukazovatele: T – prietok (ekvivalent k marži), I – investície a EO – operatívne náklady. Základným predpokladom správneho riadenia zásob je pochopenie Prietokového účtovníctva (Throughput accounting, termín vznikol v Teórii obmedzení), ktorý je zameraný na zvýšovanie prietoku a nie na znížovanie nákladov, napríklad na skladovú jednotku (SKU). Jednoduchý príklad tohto rozdielu môžeme nájsť nižšie.

Nízke zásoby ako vstupná brána k vyšším tržbám

Ak by ste niektoré SKU napríklad nakúpili aj drahšie, ako bežne nakupujete (TVC – Variabilný náklad) a tým zabezpečíte vysokú dostupnosť (hlavne fast mover produktov) tak to povedie k vyšším predajom. To sa následne pozitívne prejaví na čistom zisku organizácie. (k téme zameranej na financie viď moj podcast.) Pokiaľ vaším primárnym zameraním sú čo najnižšie náklady, tak to povedie k odlišným rozhodnutiam, ako keď ste zameraný na zlepšovanie prietoku.

Štvrtý bod: Riadenie sortimentu

Riadením sortimentu prispievate k lepšiemu pomeru rýchlo obrátkových zásob voči zásobám, ktorý sa vobec nehýbu. Tak isto rozširovaním sortimentu uspokojíte viacej zákazníkov. Možete na to vyžuiť tieto základné pravidlá:
1. Pomocou analýzy sortimenut zistíte, ktoré časti sortimentu sú pokryté dostatočným množstvom SKU a dodávateľmi a ktoré nie. Najlepšie to odhalíte vtedy, ak si vytvoríte „strom“ sortimentu, čiže určitý vizuálny prehľad.

2. Keď pridávate sortiment, nesmiete zabúdať nevýkonný a nepotrebný sortiment NEKOMPROMISNE aj vyraďovať z portfólia. Vyraďovaním sortimentu a hlavne jeho efektívnym „výpredajom“ získate opat priestor a finančné prostriedky potrebné na nový sortiment s vyššou obrátkou, čo prináša vyššie výnosy.

3. Vyplatí sa hľadať a objavovať „Fast mover“ (rýchlo obrátkové) produkty. Tento krok najviac prispieva k vyšším výnosom.

Užitočným pomocníkom pri riadení zásob je program na skladové hospodárstvo. Ak je vhodne zvolený, dokáže zabezpečiť podporu pri riadení zásob tak, že nekreatívnu a rutinnú činnosť vykonáva za vás, na základe dát sa prisposobí dopytu a vykazovanými metrikami vás adekvátne nasmeruje správnym smerom. V našich implementáciách použíme profesionálny informačný systém StockM, ktorý je zameraný výlučne na riadenie zásob.

Na druhej strane je vhodný informačný systém len určitou časťou úspechu. Pokiaľ implementujete softvérové riešenie, musia sa zmeniť aj procesy v rámci organizácie. V opačnom prípade bude úspech len čiastočný.

Každá spoločnosť je svojím spôsobom jedinečná. Koncept Teórie obmedzení je univerzálny, teda aplikovateľný na každú spoločnosť, ale jednotlivé riešenia tohto konceptu treba napasovať na charakteristiky danej spoločnosti.

Andrej Čatajský
Simplicity consulting s.r.o.
Zdroj: Simplicity consulting s.r.o., www.simplicityconsulting.sk

Andrej Čatajský
Andrej Čatajský
catajsky@simplicityconsulting.sk

Andrej je nielen zakladateľom a riaditeľom spoločnosti Simplicity consulting, ale je to najmä vizionár a tvorca mnohých úspešných projektov a riešení. V prípade akýchkoľvek otázok ho neváhajte kontaktovať.