Automatizácia objednávania a riadenia zásob je v dnešnej dobe nevyhnutnosť!

V obchodno-distribučných firmách, ako aj vo výrobných podnikoch, je problematika efektívneho riadenia zásob často témou číslo 1. Na dennej báze firmy prepočítavajú koľko tovaru či surového materiálu objednať, ako ho čo najlepšie rozdistribuovať na prevádzky, vytvárajú množstvo objednávok pre dodávateľov, hľadajú alternatívnych dodávateľov a produkty v prípade výpadku či nedostatku tovaru, pracujú so sortimentom (vytvárajú nové produkty; zbavujú sa nevýkonných produktov), plánujú cenové akcie, riadia sezónne produkty.

Na jednej strane musia zabezpečiť vysokú dostupnosť tovaru, aby ochránili predaj a na druhej kontrolovať zásoby, aby sa nedostali do problému s Cash-Flow.

Efektívne riadiť zásoby a sortiment vyžaduje veľké úsilie, pevné nervy, zaberá enormné množstvo času a ľudských kapacít.

Preto nás vôbec neprekvapuje, že čoraz viac firiem si uvedomuje nevyhnutnosť automatizovaného nástroju na riadenie zásob a objednávanie tovaru. Nástroju, bez ktorého si nedokážu predstaviť denné fungovanie ich nákupu, objednávania, distribúcie, či výroby.

Ako vám vie systém na riadenie zásob a sortimentu pomôcť prekonať neisté časy a problémy s vašimi dodávateľmi?

Od Covidu zažívame najväčšiu krízu dodávateľského reťazca od druhej svetovej vojny. Táto kríza preverila a v niektorých prípadoch doslova rozvrátila kvalitu dlhodobo fungujúcich dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

A tie firmy, ktoré majú automatizované riešenie na riadenie zásob a sortimentu, prekonali tieto problematické situácie jednoduchšie. Ako? Pretože pracujú konzistentne, systematicky, procesne a nie chaoticky. Majú absolútnu kontrolu nad svojim skladom a vedia čo sa tam deje. Následne podnikajú správne rozhodnutia, na základe správnych a presných informácii.

Čo je teda problém? Nedostatok času, neskorá reakcia a slabá kontrola…

Určite aj vy riadite stovky či tisícky položiek na jednom či viac sklade. Uriadiť také množstvo produktov nie je jednoduché. A už vôbec nie je v ľudských silách uriadiť a ustriehnuť úplne všetko.

Bohužiaľ ľudia si nevšimnú, ľudia zabudnú, ľudia nestíhajú, ľudia sú pod stresom. Pre vás to znamená, že buď zabudnú objednať a vy nebudete mať tovar alebo sa objedná veľa a vy budete mať veľa peňazí v zásobách, ktoré neviete okamžite uvoľniť a vynaložiť na niečo iné.

Automatizovaný nástroj na riadenie zásob a sortimentu prinesie extra čas, rýchlu reakciu na vzniknuté problémy a kontrolu stavu, kde sa nachádzate a tiež kontrolu, či ste sa správne rozhodli.

Znie to banálne, jednoducho, no bez dobrého nástroja to nedosiahnete. Človek to sám nedá.

Práve často nedostatok času riešiť problémy v nákupe a neskorá reakcia na vzniknuté problémy spôsobuje, že sa firma dostáva do zbytočných problémov.

Automatizovaný nástroj na riadenie zásob a sortimentu vás odbremení od rutinnej práce, ktorú vy alebo vaši ľudia musia denne zabezpečiť, poskytne vám dostatok informácii, aby ste sa vedeli rýchlo rozhodnúť a následne kontroluje, či ste sa správne rozhodli.

Čas sa stáva tou najdôležitejšou komoditou. A kto má k dispozícii nástroje, ktoré šetria čas, kontrolujú situáciu a pri tom prinášajú aj veľké finančné benefity, získava obrovskú konkurenčnú výhodu!

Čo môžete spraviť preto, aby ste pracovali efektívnejšie a ešte k tomu viac zarábali?

Toto je otázka, ktorú si kladie každá jedna firma, ktorá chce dlhodobo rásť a byť dlhodobo úspešná. Ako dostať pod kontrolu náklady, bez ohrozenia tržieb. Hneď a navždy.

Firmy robia strategické rozhodnutia s cieľom dosiahnuť nie len okamžité zlepšenia, ale taktiež dlhodobé a dlhodobo udržateľné.

Jedným z takýchto rozhodnutí môže investovať do profesionálneho softvéru na riadenie zásob a sortimentu. Do nástroju, ktorý vám prinesie nie len okamžité benefity a zlepšenia, ale ktorý vám umožní plánovať a vytvárať aktivity v dlhodobej perspektíve.

Do nástroju, vďaka ktorému:

  • nemusíte zvyšovať počet zamestnancov zodpovedných za nákup tovaru a riadenie zásob a sortimentu
  • viete maximálne efektívne využiť kapacity vašich súčasných zamestnancov
  • viete minimalizovať stratené predaje a zvýšiť tržby
  • viete minimalizovať generovanie zbytočných nepredajných zásob
  • viete zvýšiť obrátku tovaru a zlepšiť Cash-Flow
  • viete zvýšiť výkonnosť vášho sortimentu
  • viete zefektívniť distribúciu tovaru a efektívnejšie využiť kapacity vašich skladov
  • viete monitorovať dodržiavanie stanovených pravidiel a procesov

Stock-M je presne tento nástroj.

Vo vašom sklade je enormné množstvo potenciálu na zlepšenie!

Zásoby sa skutočne dajú riadiť efektívne. Nemusíte neustále len hasiť požiare. Buďte o krok vpred. Buďte pripravený, kontrolujte, monitorujte a rýchlo reagujte. A to aj v prípade, že ste aktuálne spokojný a vaša súčasná situácia je dobrá. Vo vašom sklade je obrovský potenciál na zlepšenie. Finančný i časový.

Ak sa chcete dozvedieť, aké časové a finančné benefity viete vďaka zefektívneniu riadenia zásob a StockM získať, dohodnime si spolu prezentáciu, radi vám to všetko ukážeme.

Súvisiace články

ING. MGR. Tomáš Vradian
Tomáš Vradian
vradian@simplicityconsulting.sk

Tomáš je vo firme už dlhú dobu a je kľúčovým členom nášho tímu. Rieši všetko s chladnou hlavou a len veľmi ťažko ho niečo odradí od cieľa. Na jeho zodpovednú a kvalitnú prácu sa môžete vždy spoľahnúť. V prípade akýchkoľvek otázok ho neváhajte kontaktovať.