Prečo má riadenie zásob obrovský dopad na váš rast, náklady i Cash-Flow?

Prečo má riadenie zásob obrovský dopad na váš rast, náklady i Cash-Flow?

Už základná ekonomická poučka hovorí, že cieľom každého obchodno-distribučného podniku by malo byť dosahovanie maximálneho zisku, dosahovať trvalý ekonomický rast a ekonomickú stabilitu.

Preto nie je vôbec prekvapujúce, že každá firma chce zdravo rásť, zvyšovať predaje, marže, mať pod kontrolou variabilné aj fixné náklady a nedostať sa do finančných problémov.

Žiaľ, nie každá firma to vie dosiahnuť.
Čo má prakticky každá firma spoločné je, že ich hlavný focus je na predaj.

Čo už je horšie je fakt, že môžete mať najlepších obchoďákov na svete, premakaný predajný proces, veľké investície do marketingu, ale ak nefunguje v rámci firmy jedna ,,maličkosť´´, váš biznis začne stagnovať.

Tá maličkosť je riadenie zásob a sortimentu.


Zásoby vie riadiť každý. Tento argument počúvame často. Ale bohužiaľ to tak nie je. A to preto lebo to ako riadite zásoby má obrovský dopad na celú firmu.

Ako vyplýva zo základnej ekonomickej poučky, každý podnik sa snaží maximalizovať svoj zisk, dosahovať trvalý rast a dosiahnuť ekonomickú stabilitu.

Neefektívne riadenie zásob a sortimentu má tu moc všetku túto snahu rozvrátiť.

Kedy si firmy začnú uvedomovať, že práve riadenie zásob a sortimentu je to, čo im bráni zdravo rásť?


Táto pyramída popisuje ako ovplyvňujú zásoby a sortiment dosahovanie vašich cieľov a kedy si firma začne postupne uvedomovať, že práve riadenie zásob a sortimentu, je ten kľúčový element, ktorý im bráni zdravo rásť. Rovnako tak, ktoré interné a externé faktory výrazne vplývajú na vaše fungovanie. A samozrejme ako tieto problémy riešiť.

Táto pyramída popisuje ako zásoby a sortiment ovplyvňujú dosahovanie vašich cieľov

Ako teda ovplyvňujú zásoby a sortiment dosahovanie trvalého rastu, nákladov a Cash-Flow?


Ak chce firma dosahovať trvalý rast, musí dlhodobo ponúkať také tovary a služby, ktoré ich zákazníci chcú a mať ich k dispozícií práve vtedy kedy ich chcú. Na to, aby to mohli dosiahnuť potrebujú mať vždy na správnom mieste, ten správny tovar, v správnom množstve a hlavne načas! Problém je, že ľahšie as to hovorí ako koná. Zákazníci neradi čakajú a za rohom čaká konkurencia práve na to, že vy nemáte.

Preto sa veľmi často stáva, že firmy sa snažia všetkým vyhovieť a zo všetkého držia ,,tak akurát´´. Akurát, že ,,tak akurát´´ je v konečnom dôsledku v mnohých produktoch zbytočne veľa a v mnohých produktoch zase tragicky málo.

A to preto, že do hry vstupuje množstvo faktorov, ktoré výrazne ovplyvňujú rozhodovanie, koľko tovaru vlastne treba objednať. Či už sú to interné alebo externé obmedzenia (viď črevá pyramídy).

Preto riadenie zásob a sortimentu by malo preto byť pre firmu absolútnou TOP prioritou.

Dôvody sú jasné:


1, Ak objednáme príliš veľa tovaru, ktorý nevieme rýchlo (alebo vôbec) predať:

 • Okamžite začne trpieť Cash. Pretože pokiaľ nemáte neobmedzené finančné zdroje, čo asi nemáte, tak každá zásoba (nadzásoba), ktorá sa pomaly točí, prípadne mŕtva zásoba bez predaja, sú pre vás utopené peniaze, ktoré by ste určite vedeli efektívnejšie využiť
 • Rovnako tak sa zvyšujú variabilné náklady, lebo objednávate tovar, ktorý nepotrebujete. Opäť sú to peniaze, ktoré by sa dali lepšie alokovať – splatiť staré faktúry, nakúpiť nový tovar, splatiť svoje záväzky voči dodávateľom či bankám
 • Zhoršuje sa obrátka tovaru, keďže peniaze investované do zásob nedokážeme okamžite predať. Nízka obrátka tovaru je hlavný indikátor toho, že v riadení zásob niečo nefunguje správne.
 • Zhoršuje aj návratnosť investície. To znamená, že marža nedostatočne rastie, stagnuje alebo sa zhoršuje no zásoby neprimerane rastú (ROI = hrubý zisk / zásoby). ROI nám defacto hovorí, že pracujeme s neefektívnym portfóliom a defacto je nízky záujem o produkty, ktoré ponúkame. Inak povedané, ak ROI klesá alebo stagnuje, nedokážeme z nášho portfólia vytlačiť úplné maximum.
 • A veľmi často začnú rásť fixné náklady. Buď z dôvodu, že obrovské množstvo zásob treba niekde uskladniť a treba investovať do väčších skladových priestorov alebo regálov, prípadne najímať nových skladníkov, aby sklad zvládol prijímať väčšie množstvo tovaru

2, Ak objednáme príliš málo tovaru:

 • Dostavia sa výpadky tovaru – okamžite začnete strácať predaje, marže
 • Bez tovaru nie je predaj a bez predaja nie sú peniaze. Takže aj výpadky tovaru v konečnom dôsledku spôsobujú Cash-Flow problémy, akurát z opačnej strany
 • To bude mať negatívny dopad na rast firmy, firma začne stagnovať, klesať, postupne sa dostáva do existenčných problémov
 • Ak to bude dlhodobý jav začneme strácať zákazníkov (aj tých dlhodobo verných), čo bude mať negatívny dopad na vašu reputáciu
 • To žiadna firma nechce dopustiť a rieši to úvermi či konto-korentami. Banky si však pre svoje peniaze skôr či neskär prídu, a ak firma interne nezmení svoje nastavenia, nebude schopná svoje záväzky splácať.

Tieto argumenty podtrhujú aj 2 štatistiky:

 • 82% firiem, ktoré skrachujú, končia kvôli Cash-Flow alebo zlému Cash managementu. A kde má firma najviac peňazí, ktoré by tak potrebovala?…najčastejšie v ľuďoch a v zbytočných zásobách
 • 70% zákazníkov radšej nakúpi tovar u vašej konkurencii ako by mali čakať, kým bude tovar u vás znovu dostupný

Dobrá správa pre vás

Zásoby sa dajú riadiť efektívne. A nemusíte byť len čisto závislý od vašich dodávateľov.

Veľa faktorov, ktoré ovplyvňujú riadenie zásob a sortimentu, vieme ošetriť vďaka nastaveniu jasných pravidiel, nastavením procesov, či vďaka nástrojom prostredníctvom ktorých, dokážete rýchlo reagovať na vzniknuté situácie.

Efektívne riadenie zásob a sortimentu vám otvára dvere k tomu, aby ste kvôli výpadkom tovaru, neprichádzali o svoje tržby, marže a zákazníkov. Aby ste svoje peniaze efektívne využívali na nákup tovaru, ktorý ľudia chcú a nie na generovanie nadzásob. Ak budete nakupovať ten správny tovar a v správnom množstve, odmenou vám bude lepší zisk a cash-flow. A procesy, know-how, systém a automatizované riadenie zárukou toho, že ich dostanete pod kontrolu – navždy.

Odmenou vám bude nárast tržieb, marže, stabilizácia variabilných aj fixných nákladov, dostanete Cash-Flow pod kontrolu a znížite zaťaženosť vášho tímu, a znížite stres.“

Jednotlivé procesy a nástroje, ktoré odporúčame zaviesť, nájdete detailne popísané v ďalších postoch.

Ak sa vám nechce čakať, kliknite na banner nižšie, dajme si spolu online prezentáciu a všetko vám to detailne popíšeme.

Súvisiace články

Nechajte nám komentár


  ING. MGR. Tomáš Vradian
  Tomáš Vradian
  vradian@simplicityconsulting.sk

  Tomáš je vo firme už dlhú dobu a je kľúčovým členom nášho tímu. Rieši všetko s chladnou hlavou a len veľmi ťažko ho niečo odradí od cieľa. Na jeho zodpovednú a kvalitnú prácu sa môžete vždy spoľahnúť. V prípade akýchkoľvek otázok ho neváhajte kontaktovať.