Zara a nekonečný boj s nadzásobami a distribúciou tovaru

Zara, je už dnes svetoznámy módny gigant, patriaca do medzinárodného koncernu Inditex. Od svojho vzniku v roku 1974 neustále rastie a upevňuje svoju pozíciu na globálnom trhu.

Jej úspech spočíva v jedinečnom obchodnom modeli, ktorý spája bleskovú reakciu na módne trendy s bezchybným riadením dodávateľského reťazca. So svojimi viac ako 2 200 predajňami po celom svete je Zara známa tým, že dokáže priniesť najnovšie módne kúsky na pulty oveľa rýchlejšie než jej konkurencia.

Ale POZOR, nebolo to tak vždy.

Rýchly resp. neustály rast nesie so sebou aj veľmi veľa úskalí. A vaše aktíva – zásoby – sa môžu veľmi rýchlo stať vašim najväčším bremenom.

Zara, tak ako mnoho iných spoločností v módnom sektore, čelila rôznym výzvam spojeným s riadením zásob:

 • Rýchla reakcia na meniace sa módne trendy – módny priemysel je charakteristický rýchlo sa meniacimi trendmi, na ktoré je potrebné promptne reagovať. 3-4 sezóny a rôzne kolekcie za rok nie je nič neobvyklé. To vytvára obrovský tlak na výrobu, distribúciu, logistiku riadenie zásob, skladovanie. A veľmi často to končí výpadkami tovaru alebo generovaniu obrovského množstva zásob. A práve prebytky zásob trápili Zaru najviac.
 • Obrovské prebytky zásob – vysoké náklady na skladovanie a neustály boj s výpredajom a likvidáciou nepredaných produktov, mali veľmi negatívny dopad na náklady, marže a v konečnom dôsledku zisk firmy
 • Neefektívna distribúcia a výpadky tovaru na koncových bodoch – rýchly rast, prienik na nové trhy, neustála obmena sortimentu, sezónne produkty, predlžovanie vzdialenosti medzi výrobnými závodmi, centrálnymi skladmi a jednotlivými obchodmi postavili Zaru pred nový problém. Zara potrebovala okamžite zlepšiť distribúciu produktov medzi jednotlivými skladmi a obchodmi, aby zabezpečila, že produkty budú dostupné v správny čas a na správnom mieste. V Zare sa začal totiž objavovať nový fenomén. Napriek generovaniu obrovských prebytkov, mali problémy s dostupnosťou tovaru na obchodoch. Inak povedané tovar, po ktorom bol dopyt začal vypadávať a sklady boli plné tovary, ktorý ľudia nechceli.
 • Nutnosť zlepšiť predikcie dopytu – Zara bola nútená spresniť predikcie dopytu, aby mohla lepšie plánovať a optimalizovať svoje výrobné a distribučné procesy.
 • Zvýšenie konkurencieschopnosti – ak chcela Zara úspešne pokračovať vo svojej expanznej politike, bola nútená zvýšiť efektivitu riadenia zásob, s cieľom zvýšiť celkovú konkurencieschopnosť firmy. Zníženie nákladov, zvýšenie rýchlosti obratu zásob a promptná reakcia na módne trendy sa stali kľúčovými faktormi pri udržaní si vedúcej pozície na trhu.

ČO UROBILA ZARA?

Zara si veľmi dobre uvedomovala svoje nedostatky a čo jej to spôsobuje.

 • Napriek neustálemu rastu a expanzii jej náklady neustále rástli a výrazne ukrajovali so zisku.
 • Výpredaj nevýkonných produktov v obrovských zľavách spôsoboval znižovanie marží.
 • Ľudia si radšej kúpili tovar v zľave ako nové produkty či TOP produkty v plných cenách. Tým prichádzali tak ako marže aj o tržby.
 • A hoci Zara neustále bojovala s nepredajnými zásobami, ich obchody mali vysoké výpadky TOP produktov, čo spôsobovalo výpadky v tržbách, maržiach a stratu zákazníkov.

1. krok k zlepšeniu – Centralizovaný systém riadenia zásob

Zara zaviedla centralizovaný systém riadenia zásob, ktorý umožňuje efektívnejšie sledovanie a kontrolu zásob naprieč celou sieťou predajní a skladov. Tento systém pomáha presnejšie predpovedať dopyt a prispôsobovať zásoby aktuálnym potrebám.

Centralizovaný systém umožňuje firme efektívnejšie riadiť svoj sortiment. Centralizácia a automatizácia sortimentu pomohla firme zjednotiť a čiastočne zúžiť sortiment, zamerať sa na väčšiu výrobu produktov po ktorých je dopyt a distribúciu tovaru, ktoré sa rýchlejšie točili.

Centralizované riadenie zásob umožnilo tiež efektívnejšie riadiť sezónne nákupy či cenové akcie.

Nákupy už neboli viac v rukách jednotlivých predavačov, ktorí často nakupovali podľa vlastných preferencii, ale centrálne na základe presne stanovených pravidiel a analytiky.

2. krok k zlepšeniu – Pokročilé technologické riešenia

Zara začala využívať technológie ako RFID (rádiofrekvenčná identifikácia), čo umožňuje sledovanie pohybu produktov v reálnom čase. RFID pomáha v presnejšom riadení zásob, minimalizácii prebytkov a zlepšení dostupnosti produktov.

3. krok k zlepšeniu – Rýchla reakcia na módne trendy

Zara zlepšila svoju schopnosť rýchlo reagovať na meniace sa módne trendy tým, že skrátila výrobné cykly a zvýšila frekvenciu dodávok nových kolekcií do predajní. Tento prístup umožňuje udržiavať aktuálnu ponuku a zvyšovať dostupnosť, a na druhej strane znižovať množstvo zásob na obchodoch a rýchlejšie odstraňovať nepredané produkty.

4. krok k zlepšeniu – Optimalizácia dodávateľského reťazca

Zara zefektívnila svoj dodávateľský reťazec tým, že spolupracuje s regionálnymi dodávateľmi a využíva rýchle dopravné prostriedky. Táto stratégia minimalizuje čas potrebný na presun produktov od výrobcov do predajní a skladu. Nemusia tak držať vysoké zásoby na obchodoch a vedia flexibilnejšie reagovať na zvýšený dopyt.

5. krok k zlepšeniu – Zlepšenie predikcie dopytu

Pomocou pokročilých analytických nástrojov a algoritmov Zara zlepšila svoju schopnosť predpovedať, spotrebu svojich produktov. Presnejšia predikcia dopytu umožnila lepšie plánovanie výroby a distribúcie.

6. krok k zlepšeniu – Systém rýchlej výmeny informácií

Zara vybudovala systém, ktorý umožňuje rýchlu a efektívnu výmenu informácií medzi jednotlivými oddeleniami a predajňami. Tým sa zabezpečuje plynulý tok informácií o aktuálnych trendoch, skladových zásobách a potrebách zákazníkov.

7. krok k zlepšeniu – Zvýšená frekvencia doplňovania zásob = pravidelná a častejšia distribúcia

Zara zvýšila frekvenciu obnovovania a doplňovania zásob v predajniach, vďaka čomu produkty prichádzajú do predajní častejšie. Táto stratégia zaisťuje, že nie je nutné držať obrovské množstvo zásob priamo na obchodoch ale na regionálnych skladoch. Vďaka pravidelnej a častejšej distribúcii sa tiež minimalizovali výpadky tovaru. Zákazníci tak vždy nájdu nové a aktuálne produkty, zvyšuje sa ich spokojnosť aj miera opakovaných nákupov.

8. krok k zlepšeniu – Flexibilné výrobné kapacity

Zara investovala do flexibilných výrobných kapacít, ktoré umožňujú rýchlu a efektívnu výrobu malých sérií produktov. To pomáha rýchlo reagovať na zmeny v dopyte a minimalizovať prebytky zásob.

AKÉ VÝSLEDKY TO ZARE PRINIESLO?

Po zavedení optimalizácie zásob dosiahla firma Zara niekoľko významných zlepšení v číslach:

 • Zníženie prebytkov zásob: Zara dokázala znížiť podiel nepredaných položiek na menej ako 10 % svojich zásob, zatiaľ čo priemerná hodnota v odvetví sa pohybuje medzi 17 až 20 %.
 • Zníženie zásob: Efektívne riadenie zásob a implementácia technológií ako RFID pomohli Zare znížiť svoje zásoby o 15-20%.
 • Zvýšenie predaja za plnú cenu: Zara predá 85 % svojich výrobkov za plnú cenu, čo je výrazne viac než priemerných 60 až 70 % v odvetví.
 • Zvýšenie tržieb: Vďaka tomu, že Zara výrazne zvýšila podiel predaných produktov za plnú cenu, rýchlejšiemu uvedeniu nových produktov na trh a lepšiemu prispôsobeniu sa aktuálnym módnym trendom, sa Zare podarilo zvýšiť tržby v priemere o 5-10% (v niektorých obdobiach dokonca o viac než 20%). Zákazníci sú motivovaní častejšie nakupovať, keď vedia, že ponuka sa pravidelne mení a tovar je k dispozícii a rýchlo a pravidelne dopĺňaný.
 • Zlepšenie marží: Efektívnejšie riadenie zásob a zníženie nákladov na skladovanie viedlo k zlepšeniu hrubých marží o približne 2-3%. To umožňuje spoločnosti zvyšovať ziskovosť a reinvestovať do ďalšieho rozvoja a inovácie.
 • Zníženie nákladov na distribúciu: Efektívnejšie riadenie logistických procesov a optimalizácia dodávateľských reťazcov pomohli Zare znížiť náklady na distribúciu o 10-15%.
 • Častejšie zásobovanie: Vďaka optimalizácii zásob a efektívnemu systému distribúcie dokáže Zara zásobovať svoje predajne dvakrát týždenne.
 • Zníženie nákladov na skladovanie: Implementácia pokročilých technológií a algoritmov na predikciu dopytu umožnila Zare efektívnejšie riadiť svoje zásoby, čím sa znížili náklady na skladovanie a likvidáciu nepredaných produktov.
 • Rýchlejšia reakcia na módne trendy: Zara znížila čas potrebný na uvedenie nového produktu na trh na zhruba 2 až 5 týždňov, zatiaľ čo priemer v odvetví je 6 mesiacov.
 • Zlepšenie obratu zásob: Rýchlejší obrat zásob pomohol Zare udržať si nízku úroveň nepredaných zásob a zároveň zvyšovať počet opakovaných nákupov od zákazníkov.
 • Zvýšenie efektivity výroby: Zara drží 85% svojich výrobných kapacít rezervovaných pre sezónne úpravy, čo jej umožňuje rýchlo reagovať na meniace sa módne trendy a potreby trhu.

Tieto zlepšenia ukazujú, ako efektívne riadenie zásob môže viesť k značným úsporám nákladov, zvýšeniu ziskovosti a zlepšeniu celkovej konkurencieschopnosti firmy na trhu.

Optimalizácia zásob výrazne pomohla Zare riešiť problémy spojené s prebytkami zásob, neefektívnou distribúciou, a nedostatočnou predikciou dopytu, čo v konečnom dôsledku viedlo k zníženiu nákladov, zvýšeniu predaja, efektivity a zlepšeniu zákazníckej spokojnosti.

Verím, že aj tento článok vám pomôže uvedomiť si niektoré súvislosti a predísť mnohým problémom vo vašej firme. Efektívne riadenie zásob a sortimentu je kľúčový faktor k dosahovaniu zlepšení vo firme.

A ak by ste sa chceli dozvedieť ešte viac, neváhajte nás kontaktovať. Radi sa pozrieme na to, s akými problémami bojujete u vás vo firme a ako vám ich vieme pomôcť vyriešiť.

Súvisiace články

ING. MGR. Tomáš Vradian
Tomáš Vradian
vradian@simplicityconsulting.sk

Tomáš je vo firme už dlhú dobu a je kľúčovým členom nášho tímu. Rieši všetko s chladnou hlavou a len veľmi ťažko ho niečo odradí od cieľa. Na jeho zodpovednú a kvalitnú prácu sa môžete vždy spoľahnúť. V prípade akýchkoľvek otázok ho neváhajte kontaktovať.